Изисквания към авторите/преводачите:


Правила за оформление на статиите и преводите в списание "Вишап":


Текстовете трябва да са в шрифт Arial или Times New Roman, размер 14, редова разредка 1,5, двустранно подравнени, с отстъп 1,25 в началото на новите параграфи.

Дължината на текста не бива да надхвърля 10 стандартни страници (1800 знака на страница). Текстовите файлове се изпращат в разширение .doc или .docx.


Изображенията се изпращат във формат .jpg, като авторите/преводачите посочват на кое място в текста трябва да бъдат поставени те.


Към основния текст авторите задължително трябва да изпратят на български и на английски език:

1) кратко резюме на статията, 2) ключови думи, 3) свое представяне в две-три изречения. Тази информация е необходима за оформянето на титулната страница на всяка статия.

Преводачите трябва да изпратят кратка автобиография на преведения автор и резюме на книгата, ако представят откъс от книга.


Copyright ©2020 Armenian and Caucasus Studies -St.Kliment Ohridski University


Server IP: 54.177.158.246