Съдържание на новия брой


Пилотният брой на списанието - брой 1, е посветен на арменската литература. Той съдържа следните произведения, откъси от произведения и статии:


Първа част - научно-популярни статии:

1. 

2.

3.


Втора част - преводи на произведения или откъси от такива:

1.

2.

3.
Copyright ©2020 Armenian and Caucasus Studies -St.Kliment Ohridski University​

Server IP: 54.177.117.207