Списание "Вишап" е създадено през декември 2020 г. от ас. Антоанета Ангелова и със съдействието на ас. Еожени Сакъз и доц. д-р Петър Голийски, преподаватели в специалност "Арменистика и кавказология". "Вишап" е независимо електронно издание за арменска и друга източна литература, култура и хуманитаристика. Списанието ще излиза 3 пъти годишно. В него ще се публикуват преводи на художествени произведения или откъси от произведения на източни автори, научно-популярни статии, посветени на литературата и цивилизацията на Изтока, и оригинални произведения.

Copyright ©2020 Armenian and Caucasus Studies -St.Kliment Ohridski University
автор на картината е  x-Celebril-x

https://www.deviantart.com/x-celebril-x


Server IP: 16.162.17.243